Kdo jsem a moje cesta

Jmenuji se Zuzana Šmídová

Narodila jsem se v roce 1983 se Sluncem v Býku právě v okamžiku, kdy se nad obzor vynořovaly planety Jupiter a Uran.

Vyrůstala jsem v kraji prostírajícím se kolem bájné hory Blaník. Už jako dítě jsem měla neobvyklé zájmy. Kladla jsem dospělým otázky, na něž mi často neuměli odpovědět. Fascinovaly mne starověké civilizace, jejich mýty, legendy, báje a pověsti, milovala jsem pohádky. Vnímala jsem, že právě v těchto příbězích je ukrytá hluboká moudrost, principy, jimiž se řídí životy nás všech.

Mou velkou vášní vždy byla četba, psaní, poznávání a rozšiřování vlastních obzorů. Spektrum mých zájmů bylo pestré, učení mi šlo samo a nebylo tedy snadné zvolit jeden konkrétní obor studia. Vzhledem k mé zálibě v matematice, geometrii a umění jsem po víceletém gymnáziu zvolila technicko-umělecký směr. Absolvovala jsem šestiletý obor Pozemní stavby a architektura na ČVUT v Praze, rok jsem studovala architekturu v německém Weimaru na Bauhaus Universität. Odtud mé klasické vzdělání a titul inženýrky. V oboru jsem pracovala v letech 2008 až 2018, postupně jsem se specializovala na oblast revitalizace významných architektonických památek.

Za svůj dosavadní život jsem si prošla nejednou náročnou zkouškou i vážnými zdravotními problémy. Právě ony však byly mocným impulsem k mému seberozvoji a k výrazné životní změně. Když je žák připraven, učitel ho vyhledá – v mém životě se v pravý čas vždy zjeví někdo, kdo mi je průvodcem na mé cestě. A tak postupně nabývám poznání jak studiem a rozhovory s „učiteli“, tak zejména životem samým.

Zásadnější události, které mne již zcela konkrétně posouvaly k naplňování mého poslání, se začaly odehrávat přibližně od roku 2010. Klíčovým okamžikem pro můj duchovní rozvoj byla operace páteře na přelomu let 2014-2015. A právě během dlouhých týdnů strávených na lůžku jsem měla mnoho prostoru přemýšlet, meditovat a rozvíjet své duchovní poznání.

Od dětství jsem instinktivně vnímala, že jsme více než jen tělo. Chápala jsem, že všechny ty události, co se mi dějí, mají hlubší smysl a nejsou pouhou náhodou, smůlou, shodou okolností. Klíčem k mému životu, k orientaci v něm, se mi v té době stále více stávala astrologie. Studium mého horoskopu narození mi pomohlo získat jiný náhled na dění v mém životě, uvědomit si souvislosti, nahlédnout na to, jaké jsou moje přednosti a dary, kde leží naopak mé slabiny a co jsem sem na tento svět přišla konat, co je mým posláním. 

Astrologie mi pomohla uvidět skutečné kvality mojí duše bez povrchní masky, kterou si řada lidských bytostí nevědomě nasazuje v dětství jako obranu před světem. Zároveň jsem si uvědomila to, že nikdo jiný se na svět nedívá stejnýma očima jako já. Zní to možná banálně, ale je to zásadní poznání, jehož nepochopení vede k řadě zbytečných konfliktů tohoto světa.

Astrologie mi zpočátku byla pouhým koníčkem. Vnímala jsem však stále zřetelněji, že nativní horoskop je jakási „krajina“ naší duše, náš přesný psychologický profil, a stejně jako pomohla mně zorientovat se v chaosu života a ujasnit si, kdo jsem a kam kráčím, může být podobným nástrojem i druhým lidem. Definitivně mne o tom přesvědčila návštěva u zkušeného astrologa Petra Prokopce, který se brzy nato stal mým učitelem. Z čisté zvídavosti jsem se v době rekonvalescence pustila do intenzivního studia duchovních nauk „na plný úvazek“. V době internetu a dostupnosti literatury má tuto možnost téměř každý. Stále se vzdělávám a rozšiřuji si obzory – četbou, lekcemi pod vedením zkušených astrologů, ale zejména zkoumáním konkrétních horoskopů a konzultacemi s mými klienty. Mám za sebou již velké množství výkladů jak nativních horoskopů, tak horoskopy partnerské, horoskopy dětí či prognostické horoskopy.

Mojí velkou radostí je zprostředkovávat poznání druhým lidem, srozumitelně jim předávat informace a inspirovat je k seberozvoji. Na podzim 2019 se mi naskytla příležitost k přednáškové činnosti. S nadšením jsem se jí chopila a navázala spolupráci s Priessnitzovými léčebnými lázněmi v Jeseníku. Od léta 2021 se můžeme setkat také ve Schrothových léčebných lázních v Dolní Lipové, ale i jinde v naší krásné zemi. Věřím, že se mi tím daří dostat do povědomí řady lidí, co opravdu astrologie je a k čemu nám může být užitečná. Ve společnosti panuje řada předsudků a početná skupina skeptiků se astrologii a těm, kteří se na ni obrací, vysmívá. Právě ti jsou na mých přednáškách či konzultacích vítáni, ráda jim předložím konkrétní argumenty a názorně vysvětlím, na jakých principech astrologie funguje. Při osobní konzultaci nad vlastním horoskopem již nejeden skeptik žasl, jak přesné informace o jeho osobnosti a životní cestě mu astrologie může podat.

Od roku 2018 se vědomě zabývám geomantií, tedy harmonizací a léčením krajiny. Zpočátku na setkáních se spolkem druidů v Praze a okolí, od roku 2019 s podobně naladěnými bytostmi především v kraji Jeseníků a Rychlebských hor. Prostřednictvím geomantie mi bylo dopřáno smysluplně propojit spirituální vnímání světa s láskou a úctou k přírodě, k naší malebné, jedinečné krajině.

Miluji přírodu, umění, vše krásné a harmonické, cestování, pohyb, východy a západy Slunce, hory, čerstvou vodu z pramenů, zpěv ptáků, vítr ve vlasech, rostliny i minerály, český jazyk, pohádky, své blízké, …

Cením si svobody, autentičnosti, přátelství, dochvilnosti, spolehlivosti, laskavosti, upřímnosti, schopnosti logicky myslet a přejít od slov k činům.

Nemám ráda povrchnost, snobství, večírky, neúctu k životu a k přírodě, negativismus bez nabídky východiska, pokrytectví, intriky a malost.

Nabízím empatii, laskavý a individuální přístup, srozumitelnost, široký rozhled, dar inspirovat, probouzet nadšení a přinášet praktická řešení.

Hlavní náplní mých profesních aktivit pro mne zůstává astrologické poradenství a přednášková činnost. Pokud pocítíte, že je ten správný čas a já jsem ta, které dáte svoji důvěru, pak s radostí i vám zprostředkuji náhled na „krajinu vaší duše“, abyste mohli plně uplatnit a žít dary, které jste si pro tento život sem na Zemi přinesli.

Těším se, že se uvidíme, ať už na některé z mých přednášek, na osobní či on-line konzultaci, nebo nově i na seminářích, které jsem se pro velký zájem rozhodla nabízet.

 

Vaše Zuzana Š.

JSEM ČLENKOU ASTROLOGICKÉ SPOLEČNOSTI ČR

Klasické vzdělání:

1994 – 2001 Gymnázium Vlašim

2001 – 2008 České vysoké učení technické v Praze – Fakulta stavební, obor Pozemní stavby a architektura

2006 – 2007 roční studijní pobyt na Bauhaus-Universität Weimar, Fakultät Architektur, obor Architektur und Urbanistik

Vzdělání v oblasti osobního rozvoje:

Od roku 2015 dosud si poznání v oblasti spirituální a osobního rozvoje soustavně doplňuji studiem a prací na sobě, nicméně život sám a každé setkání s klientem přispívá k mému profesnímu i osobnímu rozvoji nejpodstatněji.

Začátkem roku 2018 jsem prošla kurzem kvantové terapie u fyzioterapeuta Pavla Vondráška, což mi významně pomohlo v uvědomění, jak obrovskou moc tvořit má každá naše myšlenka.

Od roku 2018 studuji Školu klasické astrologie u Petra Prokopcev Českých Budějovicích.

Od roku 2019 studuji Kurzy astrologie u JUDr. Jiřího Kubíka v Plzni.

V roce 2019 jsem absolvovala Kurz výkladu tarotových karetu u astrologa a psychoterapeuta Petra Prokopce.

V červnu 2020 jsem absolvovala Výcvik regresní terapie a léčivé hypnózy u astrologa a psychoterapeuta Petra Prokopce.

V listopadu 2023 jsem absolvovala další navazující Výcvik regresní terapie a léčivé hypnózy u astrologa a psychoterapeuta Petra Prokopce a stala jsem se certifikovanou regresní terapeutkou.

Znalosti nabývám průběžným studiem on-line formou i u zahraničních astrologů.