NABÍZENÉ SLUŽBYAstrologický výklad - jak pracuji?

Astrologie je výkladové umění převádějící "řeč" planet a hvězd do běžnému člověku srozumitelného jazyka. Pomocí horoskopu je zkušený astrolog schopen vyjádřit "kvalitu" a "charakter" daného okamžiku v konkrétním místě na Zemi.

Astrologický výklad v mém podání není jen záležitostí racionálních úvah a kombinace teoretických pouček vyčtených v knihách. Logika a vědomosti jsou nezbytnou ale nikoliv postačující výbavou astrologa. Za datem narození stojí (obvykle) lidská bytost s vlastním životním příběhem, který je odvislý nejen od jejího psychologického profilu vyjádřeného horoskopem, ale stejnou měrou i od její svobodné vůle, tedy sledu každodenních rozhodnutí. Aby astrologický výklad skutečně splnil svůj účel, a tím je pro mne jednoznačně posun ve vědomí klienta, je klíčové uplatnit i další schopnosti a dary - vnímavost, intuici, empatii, lidskost, nadhled. Po astrologické konzultaci u mne byste měli být schopni kráčet na cestě životem vědoměji a aktivněji.

Astrologie může výborně fungovat jako diagnostická a současně i terapeutická metoda. Je skvělým nástrojem ke zkoumání lidské povahy, pomáhá získat jiný náhled na dění v našich životech, uvědomit si souvislosti.

Z výše popsaných důvodů nejraději pracuji formou osobního setkání, neboť tak je zaručeno, že jsem tu zcela pro vás, mohu lépe vnímat vaše potřeby (mluvíme nejen slovy), reagovat na vaše otázky, dovysvětlovat, co není jasné, názorně ukazovat ve vašem horoskopu to, o čem si povídáme, případně poskytnout podporu, kterou nám konzultace na dálku už z principu neumožní. Osobní setkání jednoznačně upřednostňuji zejména pro první schůzku s klientem.

Při konzultaci vycházím z nativního horoskopu (tj. z horoskopu narození), pracuji i s horoskopy prognostickými a partnerskými či vztahovými.

Společně můžeme prozkoumat libovolné téma, které vás zajímá nebo ho aktuálně řešíte ve vašem životě, ale je dobré být si vědom toho, že konzultace není věštba a rozhodnutí je vždy vaší zodpovědností.

V případě vašeho zájmu můžeme astrologický výklad doplnit i výkladem z karet. Používám nejraději astrologické karty Symbolon.

Délka setkání je zcela odvislá od vašich potřeb, obvykle bývá v délce 1,5 až 2,5 hodiny.

Osobní setkání je možné v Jeseníku, výjimečně po dohodě i jinde v rámci ČR.

On-line konzultace nabízím v mé virtuální astrologické poradně.

Co k výkladu horoskopu potřebuji znát před konzultací?

  • datum narození
  • přesný čas narození (+- 15 min tolerance, dá se zjistit v porodnici, na matrice, krajském úřadě apod.)
  • místo narození


Co doporučuji si dále připravit před setkáním?

Data, kdy ve vašem životě probíhaly důležité události (zamilování, vážné vztahové krize, rozchody, svatba, narození dítěte; úmrtí blízkých osob; závažnější úrazy či nemoci; stěhování či pořízení vlastního bydlení; důležité změny zaměstnání, pracovní či jiné úspěchy nebo krize, ...). Tyto údaje slouží k upřesnění vašeho času narození, pokud ho nevíte s naprostou jistotou.

Máte nějaké další otázky k mým službám?

Pak neváhejte a kontaktujte mne, ráda vám na ně odpovím.

PROSÍM O HODNOCENÍ MÝCH SLUŽEB: ASTROINSPIRO Ing. Zuzana Šmídová na Firmy.cz