NABÍZENÉ SLUŽBY


Astrologický výklad - jak pracuji?

Astrologie je výkladové umění převádějící "řeč" planet a hvězd do běžnému člověku srozumitelného jazyka. Pomocí horoskopu je zkušený astrolog schopen vyjádřit "kvalitu" a "charakter" daného okamžiku v konkrétním místě na Zemi.

Astrologický výklad v mém podání není jen záležitostí racionálních úvah a kombinace teoretických pouček vyčtených v knihách. Logika a vědomosti jsou nezbytnou ale nikoliv postačující výbavou astrologa. Za datem narození stojí (obvykle) lidská bytost s vlastním životním příběhem, který je odvislý nejen od jejího psychologického profilu vyjádřeného horoskopem, ale stejnou měrou i od její svobodné vůle, tedy sledu každodenních rozhodnutí. Aby astrologický výklad skutečně splnil svůj účel, a tím je pro mne jednoznačně posun ve vědomí klienta, je klíčové uplatnit i další schopnosti a dary - vnímavost, intuici, empatii, lidskost, nadhled. Po astrologické konzultaci u mne byste měli být schopni kráčet na cestě životem vědoměji a aktivněji.

Astrologie může výborně fungovat jako diagnostická a současně i terapeutická metoda. Je skvělým nástrojem ke zkoumání lidské povahy, pomáhá získat jiný náhled na dění v našich životech, uvědomit si souvislosti.

Z výše popsaných důvodů nejraději pracuji formou osobního setkání, neboť tak je zaručeno, že jsem tu zcela pro vás, mohu lépe vnímat vaše potřeby (mluvíme nejen slovy), reagovat na vaše otázky, dovysvětlovat, co není jasné, názorně ukazovat ve vašem horoskopu to, o čem si povídáme, případně poskytnout podporu, kterou nám konzultace na dálku už z principu neumožní. Osobní setkání jednoznačně upřednostňuji zejména pro první schůzku s klientem.

Při konzultaci vycházím z nativního horoskopu (tj. z horoskopu narození), pracuji i s horoskopy prognostickými a partnerskými či vztahovými.

Společně můžeme prozkoumat libovolné téma, které vás zajímá nebo ho aktuálně řešíte ve vašem životě, ale je dobré být si vědom toho, že konzultace není věštba a rozhodnutí je vždy vaší zodpovědností.

V případě vašeho zájmu můžeme astrologický výklad doplnit i výkladem z karet. Používám nejraději astrologické karty Symbolon.

Délka setkání je odvislá od vašich potřeb a zvoleného typu výkladu, obvykle bývá v délce 1,5 až 2,5 hodiny.

Osobní setkání je možné v Jeseníku, výjimečně po dohodě i jinde v rámci ČR.

On-line konzultace nabízím v mé virtuální astrologické poradně.

Co k výkladu horoskopu potřebuji znát před konzultací?

  • datum narození
  • přesný čas narození (+- 15 min tolerance, dá se zjistit v porodnici, na matrice, krajském úřadě apod.)
  • místo narození


Co doporučuji si dále připravit před setkáním?

Data, kdy ve vašem životě probíhaly důležité události (zamilování, vážné vztahové krize, rozchody, svatba, narození dítěte; úmrtí blízkých osob; závažnější úrazy či nemoci; stěhování či pořízení vlastního bydlení; důležité změny zaměstnání, pracovní či jiné úspěchy nebo krize, ...). Tyto údaje slouží k upřesnění vašeho času narození, pokud ho nevíte s naprostou jistotou.

Jakou konzultaci si u mne můžete objednat?


"VELKÝ" VÝKLAD HOROSKOPU - PRVNÍ KONZULTACE

Podrobný astrologický výklad, pokud se potkáváme poprvé, a máte zájem svůj horoskop prozkoumat opravdu do hloubky. Probereme váš způsob fungování, minulost, současnou situaci i výhled na další 2 až 3 roky dopředu. Délka setkání 2 - 2,5 hodiny.

Po uplynutí 150 minut (2,5 h) si každých dalších započatých 15 min účtuji částku 300 Kč.

3.300 Kč

ZÁKLADNÍ VÝKLAD HOROSKOPU - PRVNÍ KONZULTACE

Kratší, základní výklad horoskopu, není prostor jít tolik do hloubky, max. délka konzultace je 90 min, probereme vaši současnou situaci a výhled na cca 1 rok dopředu.

Po uplynutí 90 minut si každých dalších započatých 15 min účtuji částku 300 Kč.

2.200 Kč

DALŠÍ KONZULTACE

Pokud se ke mně vracíte a už jsme spolu v minulosti pracovali. 

Po uplynutí 60 minut si každých dalších započatých 15 min účtuji částku 300 Kč.

1.500 Kč / 60 min

ASTROLOGICKÉ PROVÁZENÍ VAŠÍM ROKEM

Tato služba se skládá ze 4 online schůzek během 12 měsíců, z nichž každá trvá 90 min, a zahrnuje i moji pečlivou přípravu před každým setkáním. 

Díky této mé službě můžete činit svá rozhodnutí v souladu s nebeskými konstelacemi a lépe podpořit proces vašeho vnitřního růstu. S každým sezením lépe a hlouběji poznáte sebe sama, jste schopni si lépe uvědomovat své kvality a nacházet nové způsoby, jak se vypořádat se zdánlivými blokádami. Pravidelné diskuse nad vaším osobním horoskopem vám mohou být nápomocné při krátkodobé korekci kurzu, motivují a inspirují, abyste neztráceli ze zřetele své dlouhodobé záměry a cíle.

Mým úkolem je neustále sledovat pohyb planet ve vztahu k vašemu osobnímu horoskopu. Budu vás tak včas informovat, kdy jsou nebeské konstelace nakloněny k akci a kdy je lepší obrnit se trpělivostí a šetřit energii.

7.700 Kč /  4 x 90 min

"TADY A TEĎ" - ASTROLOGICKÁ POHOTOVOST

Rychlá konzultace max 30 min k aktuální životní situaci v nejbližším možném termínu. Pokud máte jednu, maximálně dvě otázky, a stačí vám krátký astrologický náhled na vaši situaci. Můžeme nahlédnout na vztahy, oblast pracovní, zdravotní, osobní život, ...

PO TELEFONU, ON-LINE, OSOBNĚ, CHAT, FB MESSENGER, WHATSAPP, E-MAIL apod.

Po uplynutí 30 minut si každých dalších započatých 15 min účtuji částku 500 Kč.

1.000 Kč

E-BOOK Z PŘEDNÁŠKY

Cena za jeden E-book dle tématu přednášky ve formátu PDF

350 Kč

PÍSEMNÉ HOROSKOPY

Pouze ve výjimečných případech.

CENA BUDE DOMLUVENA PŘEDEM

DLE VAŠEHO INDIVIDUÁLNÍHO POŽADAVKU


Všechny formy konzultací jsou možné jak osobně, tak on-line


Na požádání ráda vystavím dárkový poukaz na moje služby 

pro vaše blízké.

PROSÍM O HODNOCENÍ MÝCH SLUŽEB: ASTROINSPIRO Ing. Zuzana Šmídová na Firmy.cz