SEMINÁŘE

JEN POZNÁNÍ VÁS OSVOBODÍ.
JEN POZNÁNÍ VÁS OSVOBODÍ.

ZÁKLADY ASTROLOGIE SROZUMITELNĚ I PRO ZAČÁTEČNÍKY

Nabízím možnost individuální výuky základů astrologie a to srozumitelnou a prakticky využitelnou formou. Vysvětlím vám, jak si můžete sami sestavit svůj horoskop, jak rozumět symbolice planet a znamení, a jak znalosti prakticky využít ve vašem životě.

Astrologie je především nástrojem poznání a slouží tak k našemu rozvoji a tím i naplnění smyslu existence každého jedince.

Pokud máte zájem naučit se orientovat v horoskopu, chápat jeho symboliku a význam, hlouběji poznat sami sebe a díky tomu lépe rozumět i lidem a světu kolem vás, kontaktujte mne, ráda vám budu průvodkyní na cestě poznání. Protože pouze a jedině poznání vás skutečně osvobodí.

Výuka může probíhat formou on-line či osobních setkání, lze se domluvit i na malé skupince, max do 3 osob. 

Cena výuky bude stanovena individuálně podle počtu účastníků, předpokládaném počtu setkání, formy (on-line / osobně).


SEMINÁŘE OSOBNÍHO ROZVOJE NA ZÁKLADĚ ASTROLOGIE

Zájemcům o hlubší chápání souvislostí mezi děním na obloze a tím, co se odehrává v jejich životech jak na individuální, tak na společenské úrovni, nabízím možnost dalšího vzdělávání a osobního rozvoje na základě astrologie.


Semináře jsou vhodné pro ty z vás, kdo již chápete základní astrologické termíny a jejich symboliku, ale chcete proniknout do jemnějších struktur a větších detailů nejen tohoto oboru.


Podmínky (termíny, cena, program) seminářů bude vždy řešen individuálně podle vašeho zájmu.