Ochrana osobních údajů

 

Ing. Zuzana Šmídová

E-mail: zuzana.smidova@gmail.com

SMS: +420 721 657 576

web: www.astroinspiro.cz

Sídlo podnikání:
Pod Kavalírkou 244/20, 150 00, Praha 5 Košíře

IČ: 87019621

Fyzická osoba zapsaná v živnostenském rejstříku u Úřadu městské části, Městská část Praha 5 od 18.2.2020 pod č.j. ZIV/U2457/2020/Zak.

Datum vzniku živnostenského oprávnění: 01. 09. 2008

 

Ochrana osobních údajů

Pokud jste mým klientem, odběratelem novinek nebo návštěvníkem webu, svěřujete mi své osobní údaje. Já zodpovídám za jejich ochranu a zabezpečení. Seznamte se, prosím, s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které máte v souvislosti s GDPR (Nařízení o ochraně osobních údajů, platnost od 25. 5. 2018).

Tento souhlas je platný pro provozovatele webu:
Ing. Zuzana Šmídová, Pod Kavalírkou 244/20, Praha 5 Košíře, IČO: 87019621.

Vaše osobní údaje zpracovávám jako správce, tj. určuji, jak budou osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem, po jak dlouhou dobu, a vybírám případné další zpracovatele, kteří mi se zpracováním budou pomáhat.

Prohlašuji, že jako správce vašich osobních údajů splnňuji veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, a tedy že:
– budu zpracovávat vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu,
– plním dle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů,
– vám umožním a budu vás podporovat v uplatňování a plnění vašich práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR.

Osobní údaje jsou poskytovány v následujícím rozsahu a pouze pro uvedené účely:

  1. Jméno, příjmení, datum, místo a čas narození, místo bydliště – vaše, případně i dalších osob, kterých se bude požadovaná služba týkat. Tyto údaje jsou nezbytně nutné pro vypracování horoskopu. Bez těchto údajů není možné si službu objednat.Současně s poskytnutím těchto údajů souhlasíte s jejich archivací a to po dobu 5 let od poslední objednávky či udělení souhlasu. Uchování vašich údajů mi slouží k tomu, abych se v budoucnu mohla k vašemu horoskopu vrátit, službu kdykoliv rozšířit nebo doplnit, případně s vámi konzultovat vaše záležitosti telefonicky či on-line.
  2. Kontaktní telefon, emailová, případně i fyzická adresa bydliště či místo trvalého pobytu, pokud jsou nutné pro vzájemnou komunikaci. Emailová adresa může být využita i pro sdělení novinek ohledně nabízených služeb. Vaše osobní údaje (e-mail a jméno), na co klikáte v e-mailu a kdy je nejčastěji otevíráte, využívám za účelem přímého marketingu – zasílání obchodních sdělení. Jste-li mým zákazníkem, dělám tak z oprávněného zájmu, neboť důvodně předpokládám, že vás moje novinky zajímají, a to po dobu 5 let od poslední objednávky.Pokud zatím nejste mým zákazníkem, zasílám vám newslettery jen na základě vašeho souhlasu po dobu 5 let od udělení. V obou případech můžete tento souhlas odvolat použitím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.

Předání osobních údajů třetím osobám
K vašim osobním údajům mám v současnosti přístup pouze já, ale do budoucna nevylučuji, že využiji služeb dalších spolupracovníků.
Pro zajištění konkrétních zpracovatelských operací, které nedokážu zajistit vlastními silami, využívám služeb a aplikací zpracovatelů, kteří umí data ochránit ještě lépe než já, a na dané zpracování se specializují.
Jsou to poskytovatelé následujících platforem:
Ecomail CZ s.r.o., Facebook (Meta), Google.
Je možné, že se v budoucnu rozhodnu využít další aplikace či zpracovatele, pro usnadnění a zkvalitnění zpracování. Slibuji vám, že v takovém případě při výběru budu na zpracovatele klást minimálně stejné nároky na zabezpečení a kvalitu zpracování jako na sebe samou.

Prředávání dat mimo Evropskou unii
Veškeré zpracování osobních údajů bude prováděno na území EU.

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů
V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte mne prostřednictvím e-mailu: zuzana.smidova@gmail.com. Máte právo na informace, které je plněno již touto informační stránkou se zásadami zpracování osobních údajů.
Díky právu na přístup mne můžete kdykoli vyzvat a já vám doložím ve lhůtě 15-ti dní, jaké vaše osobní údaje zpracovávám a proč.
Pokud se u vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů.
Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracovávám vaše nepřesné údaje, domníváte se, že provádím zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat, nebo pokud jste vznesl námitku proti zpracování.
Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování (např. odhlášením z newsletteru omezujete účel zpracování pro zasílání obchodních sdělení.)

Způsob zabezpečení:

Zcela respektuji důvěrný charakter vašich dat i vaše právo na ochranu osobních údajů. Vaše data jsou zabezpečena proti zneužití a nejsou poskytována nikomu dalšímu.

Odhlášení ze zasílání newsletterů a obchodních sdělení
E-maily s inspiracemi, články či produkty a službami vám zasílám, jste-li můj zákazník na základě mého oprávněného zájmu. Pokud zákazníkem zatím nejste, posílám je jen na základě vašeho souhlasu. V obou případech můžete ukončit odběr e-mailů stisknutím odhlašovacího odkazu na konci každého zaslaného e-mailu.

Tyto zásady zpracování osobních údajů jsou platné a účinné od 1. 2. 2019