Horoskop dítěte

Výklad horoskopu dítěte

Díky mému výkladu horoskopu vašeho dítěte budete mít možnost lépe porozumět jeho osobnosti, odhalit vrozené dispozice a vlohy, které pak můžete lépe rozvíjet či usměrňovat, zjistit, jaké jsou citové a emoční potřeby dítěte i jak bude vnímat vás, své rodiče, sourozence a příbuzné. Pomohu vám si uvědomit vaše rodinné zátěže, upozorním na možné zdravotní problémy a slabá místa, abyste měli možnost s nimi pracovat.

Horoskop dítěte je velmi cenný i z toho důvodu, že vám jako rodičům může pomoci zbavit se pocitu viny, že děláte “něco špatně”, když zjistíte, že vám “cizí” povahové rysy má zapsané ve svém nativu.

Je třeba myslet na to, že u výkladu horoskopu dítěte se nejedná o zralou bytost, jejíž duše se již mohla naplno projevit. V horoskopu vidíme “pouze” možnosti ne jistoty dalšího života a informace je třeba interpretovat s vědomím, že se další život bude odvíjet jak od zkušeností dítěte, tak od působení vlivu jeho vychovatelů, prostředí a doby.

Ideální je nechat si sestavit horoskop vašeho potomka již krátce po narození, ale smysl má jeho výklad kdykoliv v průběhu dětství. U staršího dítěte se můžeme podívat i na výběr vhodného studijního zaměření či povolání. Pro děti od školního věku považuji za vhodné se dítěte zeptat, zda s vytvořením horoskopu souhlasí, starší děti mohou být výkladu přítomné.

Při objednání termínu je nezbytné udat datum, čas a místo narození dítěte a ideálně i obou rodičů.

Součástí mé pečlivé přípravy a následné konzultace je i náhled na oba rodiče.

Délka konzultace: 1,5 – 2 hod osobně nebo on-line.

Cena: 3.000 Kč

Po uplynutí maximálního uvedeného času si každých dalších započatých 15 min účtuji částku 300 Kč.

Prosím, přečtěte si před konzultací důležité informace na záložce Naše spolupráce.