Bližší informace k naší spolupráci

Astrologický výklad – jak pracuji?

Astrologie je výkladové umění převádějící „řeč“ planet a hvězd do běžnému člověku srozumitelného jazyka. Pomocí horoskopu je zkušený astrolog schopen vyjádřit „kvalitu“ a „charakter“ daného okamžiku v konkrétním místě na Zemi.

Astrologický výklad v mém podání není jen záležitostí racionálních úvah a kombinace teoretických pouček vyčtených v knihách. Logika a vědomosti jsou nezbytnou ale nikoliv postačující výbavou astrologa. Za datem narození stojí (obvykle) lidská bytost s vlastním životním příběhem, který je odvislý nejen od jejího psychologického profilu vyjádřeného horoskopem, ale stejnou měrou i od její svobodné vůle, tedy sledu každodenních rozhodnutí. Aby astrologický výklad skutečně splnil svůj účel, a tím je pro mne jednoznačně posun ve vědomí klienta, je klíčové uplatnit i další schopnosti a dary – vnímavost, intuici, empatii, lidskost, nadhled. Po astrologické konzultaci u mne byste měli být schopni kráčet na cestě životem vědoměji a aktivněji.

Astrologie může výborně fungovat jako diagnostická a současně i terapeutická metoda. Je skvělým nástrojem ke zkoumání lidské povahy, pomáhá získat jiný náhled na dění v našich životech, uvědomit si souvislosti.

Z výše popsaných důvodů nejraději pracuji formou osobního setkání, neboť tak je zaručeno, že jsem tu zcela pro vás, mohu lépe vnímat vaše potřeby (mluvíme nejen slovy), reagovat na vaše otázky, dovysvětlovat, co není jasné, názorně ukazovat ve vašem horoskopu to, o čem si povídáme, případně poskytnout podporu, kterou nám konzultace na dálku už z principu neumožní. Osobní setkání jednoznačně upřednostňuji zejména pro první schůzku s klientem.

Při konzultaci vycházím z nativního horoskopu (tj. z horoskopu narození), pracuji i s horoskopy prognostickými a partnerskými či vztahovými.

Společně můžeme prozkoumat libovolné téma, které vás zajímá nebo ho aktuálně řešíte ve vašem životě, ale je dobré být si vědom toho, že konzultace není věštba a rozhodnutí je vždy vaší zodpovědností.

V případě vašeho zájmu můžeme astrologický výklad doplnit i výkladem z karet. Používám nejraději astrologické karty Symbolon.

Délka setkání je odvislá od vašich potřeb a zvoleného typu výkladu, obvykle bývá v délce 1,5 až 2,5 hodiny.

Osobní setkání je možné v Jeseníku, výjimečně po dohodě i jinde v rámci ČR.

On-line konzultace nabízím v mé virtuální astrologické poradně.

Co k výkladu horoskopu potřebuji znát před konzultací?

– datum narození

– přesný čas narození (+- 15 min tolerance, dá se zjistit v porodnici, na matrice, krajském úřadě apod.)

– místo narození

Co doporučuji si dále připravit před setkáním?

Data, kdy ve vašem životě probíhaly důležité události (zamilování, vážné vztahové krize, rozchody, svatba, narození dítěte; úmrtí blízkých osob; závažnější úrazy či nemoci; stěhování či pořízení vlastního bydlení; důležité změny zaměstnání, pracovní či jiné úspěchy nebo krize, …). Tyto údaje slouží k upřesnění vašeho času narození, pokud ho nevíte s naprostou jistotou.

Všechny formy konzultací jsou možné jak osobně, tak on-line.

 

Osobní setkání je možné v Jeseníku

 

Online konzultace – jak probíhá?

CO JE DŮLEŽITÉ VĚDĚT, ABY ON-LINE KONZULTACE PROBĚHLA V POŘÁDKU:

I přesto, že preferuji osobní setkání, chápu, že někdy to čas, vzdálenost či zdravotní stav neumožňují.

V takových případech nabízím možnost „zaklepat“ na dveře mé virtuální astrologické poradny, kde budeme mít dostatek soukromí pro diskrétní sdílení.

Nemusíte nic stahovat, instalovat do počítače ani mobilu, stačí domluvit si termín konzultace a já vás budu očekávat v mé virtuální poradně na výše uvedeném odkaze.

 

Co potřebujete k on-line konzultaci?

– Stabilní internetové připojení, počítač, tablet nebo mobilní telefon s kamerou a mikrofonem.

– Dostatek času a soukromí.

 

Jak to funguje?

– Po kliknutí na odkaz whereby.com/zuzana-smidova ve vašem prohlížeči zadáte vaše jméno (bez registrace, jde pouze o jednorázový vstup do „místnosti“).

– Povolíte webovému prohlížeči přístup ke kameře a mikrofonu kliknutím na „Request permissions“.

– Pak už stačí jen „zaklepat“ („Knock“) a já vám v domluveném termínu „otevřu dveře“ do mé virtuální astrologické poradny.

– Vše je zcela jednoduché a intuitivní.

 

Platba za on-line konzultaci:

Platba dle ceníku následuje po konzultaci převodem na můj účet ČSOB 249561292/0300.

Na požádání ráda vystavím dárkový poukaz na moje služby pro vaše blízké.