PÍSEMNÉ HOROSKOPY

Písemné horoskopy vypracovávám pouze ve výjimečných případech po individuální domluvě.


Astrologie je výkladové umění, z logiky věci tedy preferuji osobní či on-line konzultace. Při nich klient obdrží graf horoskopu, o který se v konzultaci jedná - v tištěné nebo elektronické verzi. U grafu budou slovy popsány i jednotlivé planety - jejich význam a poloha ve znamení a v domě horoskopu.

Vypracování kvalitního individuálního písemného horoskopu je časově náročné a tím pádem i výrazně dražší než konzultace. Při konzultaci má klient možnost klást mi doplňující dotazy a i já mohu svůj výklad zpřesňovat podle jeho reakcí. Každý horoskop je jedinečný a je třeba pohlížet na něj komplexně, v souvislostech.

Z data, času a místa narození lze s velkou přesností určit řadu informací o člověku, mimo jiné:

• povahu a způsob fungování zrozence •  majetkové poměry a hodnoty •  schopnost komunikace a intelektuální předpoklady •  rodinné zázemí •  přístup k tvoření, lásce, dětem •  zdravotní dispozice, životní energii •  přístup k práci a profesní směřování, ambice •  vztahové dispozice •  studijní předpoklady, talenty a dispozice •  duševní a duchovní potřeby •  přístup a vztah ke společnosti, k přátelství •  stíny osobnosti, nepřátele veřejné i skryté, ...

Co však z holých nacionálů, tedy z časového a místního údaje, astrolog nepozná, jsou KULTURNÍ a SOCIÁLNÍ faktory (tedy pohlaví, rasa, národnost, sociální prostředí, náboženská příslušnost apod.).

Horoskop taktéž nezohledňuje otázku ÚROVNĚ VĚDOMÍ a SVOBODNÉ VŮLE člověka, jeho každodenní rozhodnutí a přístup k řešení situací. Právě tyto aspekty jsou však pro kvalitní a komplexní astrologický výklad zásadní.

Z výše uvedených důvodů je zřejmé, že pro kvalitu a vypovídací hodnotu horoskopu je "živý"  (osobní / on-line) kontakt klienta a astrologa nezbytný.

Pokud i přes výše uvedené máte zájem o vypracování písemného horoskopu, kontaktujte mne, pokusím se vyjít vám vstříc.