Jupiter vstoupil do znamení Blíženců 25. května 2024 a zůstane zde až do 9. června 2025, kdy se přesune do znamení Raka. Jupiter měnící znamení signalizuje posun v kolektivních ideálech a přivádí pozornost k novým tématům a oblastem života. Přechod ze zemského Býka do vzdušných Blíženců s sebou přináší méně uzemnění a stability, zato více abstrakce a rychlého pohybu.

Jupiter projde celým zodiakem za 12 let, tráví tedy v každém z 12 znamení zvěrokruhu přibližně 12 měsíců. (Dvanáctka je vůbec zajímavé číslo, protože v astrologii pracujeme s 12 znameními a 12 domy, a pokud uvažujeme i moderní planety a oba lunární uzly, existuje 12 nebeských objektů a prvků, které jsou součástí moderní astrologie.) 

Od května 2024 do června 2025 se tedy pozornost přesouvá na ty z nás, kdo máme planety či důležité body v horoskopu právě v Blížencích. Je dobré podívat se do osobního horoskopu, kde se nachází váš nativní Jupiter (v jakém znamení a v jakém domě), a jakou oblastí nyní bude procházet. Můžete se také vrátit o 12 let zpět (červen 2012 až červen 2013) a zjistit, co se dělo ve vašem životě během předchozího tranzitu Jupitera přes znamení Blíženců.

Jupiter konjunkce Uran historie aspekty 1500-2024

Jupiter v Blížencích

Jupiter je společenská planeta, což znamená, že její pohyb zvěrokruhem spojujeme nejen s naším osobním životem, ale i s děním ve společnosti. 

Vládne znamení Střelce a znamení Ryb (podle tradiční astrologie), ve znamení Blíženců se však “necítí dobře”, je zde tzv. v exilu. Co to znamená, vysvětlím dále.

Jupiter bývá označován jako planeta štěstí, hojnosti, expanze a růstu. Spojujeme ho s pozitivitou, optimismem, dobrodružstvím, velkomyslností, štědrostí, vírou, spiritualitou, hledáním smyslu života a pravdy, spravedlností, vzděláváním a moudrostí. 

Ale také s přeháněním, nenasytností a chamtivostí, s přibíráním na váze, slepým optimismem a s tím spojeným nerealistickým pohledem na svět, i se svatouškovským pokrytectvím. Jupiterova temná stránka je ve srovnání s jinými planetami stále relativně vlídná, ale vše v životě vyžaduje rovnováhu a totéž platí i pro Jupiter. 

Blíženci jsou znamení pohyblivé a přiřazujeme je k živlu vzdušnému.

Jejich tématem je zvědavost, komunikace, mentální stimulace, výměna myšlenek, intelekt, pohyb, předávání informací, přizpůsobivost, hravost, obchod.

Ale také nestálost, nápady které nedojdou realizace (“vzdušné zámky”), přílišná identifikace s myšlenkami, nesoustředěnost, roztržitost, rozptýlenost, zmatek, chaotický přístup, příliš rychlé, povrchní a nezacílené myšlení a jednání, neřízená výměna informací bez hloubky poznání a bez skutečné moudrosti (která přísluší právě Jupiteru).

Na hlubší úrovni jsou Blíženci představováni dvojčaty, kde jedno dvojče je smrtelné a druhé nesmrtelné. To symbolizuje dualitu lidské zkušenosti a setkání protikladů v nás samých i mezi námi a ostatními. Můžeme cítit dvě protichůdné věci najednou a obě mohou být pravdivé.  Příběh může mít dvě strany, stejně jako existuje materiální svět a duchovní svět.

Jupiter tuto zkušenost duality nyní posílí a nabídne příležitost uvidět a integrovat světlé i temné stránky nás i ostatních

Jak jsem zmínila výše, Blíženci nejsou pro Jupiter ideálním znamením. Jupiter chce expandovat a růst, chce se podívat na věci z nadhledu, ale Blíženci jsou zvědaví na všechny detaily, neustále si kladou otázky. Těžko se dívají na větší obrázek, pro stromy nedokážou vidět les, neustále přemýšlí o mnoha potenciálních možnostech, čímž nakonec svoji pozornost a energii vyčerpají a na činy již zhusta nedojde.

Tomuto znamení vládne planeta Merkur, mytologický posel a číšník bohů Hermés. Jeho úkolem bylo nejen doručovat zprávy mezi světem Bohů a světem lidí, ale také doprovázet zemřelé do podsvětí. Od Dia dostal Hermés berlu caduceus – s bílými stužkami jako odznak pro posla, kterou musel každý respektovat, dále kulatý klobouk petasos proti dešti a okřídlené zlaté sandály, jež ho nosily rychlostí větru. 

Je označován jako patron obchodníků, pastevců, řečníků, vynálezců, poutníků, cestovatelů, lékařů, sportovců, podvodníků a zlodějů. 

Hermes musel zajistit, aby božským sdělením příjemce jasně porozuměl. Termín „hermeneutika“, tedy nauka o metodách správného chápání a výkladu textů, sahá až k Hermovi. Pokud chtěli alchymisté nádobu pevně zapečetit, aby z ní nic nemohlo vyjít ani do ní vstoupit, dali jí „Hermovu pečeť“ (zde má původ moderní slovo „hermetický“).

Budoucnost

Témata Jupitera v Blížencích

Když Jupiter prochází každým ze znamení zvěrokruhu, má tendenci rozšiřovat ty oblasti a témata, která dané znamení horoskopu symbolizuje. 

V následujícím roce můžeme tedy očekávat zviditelnění témat souvisejících s Blíženci a s Merkurem, který jim vládne:

 • Pravda versus lež
 • Duchovní vs. materiální
 • Smlouvy a závazky
 • Sourozenecké vztahy
 • Myšlenkové procesy, brainstorming
 • Sebevyjádření
 • Média, žurnalistika, řečnictví, tvorba obsahu
 • Vyprávění příběhů
 • Cestování a doprava
 • Sociální život
 • Naše nejbližší komunita (tj. sousedé)
 • Práce rukama, řemeslo
 • Otevřenost a ochota zkoušet nové nápady
 • Touha po novinkách a učení
 • Komunikace a spolupráce způsoby, které podporují prosperitu a příležitosti
 • Myšlenky, které pomáhají společnosti přizpůsobit se aktuální situaci

Záporné projevy tranzitu Jupitera Blíženci:

 • Lež a manipulace
 • Podvody, lsti
 • Drby, pomluvy
 • Propaganda a dezinformace
 • Informace bez smysluplnného tvoření celkového obrazu
 • Neukojitelná zvědavost
 • Přetížení nervového systému
 • Zahlcení záplavou informací
 • Ztráta koncentrace
 • Unáhlené závěry

Výklad Jupitera v Blížencích

Jupiter v Blížencích nás tedy vybízí k rozšíření své mysli a k růstu prostřednictvím výměny myšlenek a informací. 

Přináší expanzi a příležitosti do oblasti, kde máte ve vašem horoskopu znamení Blíženců, což může zahrnovat zlepšení vašeho myšlení a komunikace a rozvoj nových dovedností a zájmů souvisejících s touto oblastí vašeho života.

Je to vhodný čas otevřít svou mysl novým nápadům a vidět svět optimističtěji a pozitivněji. Věnovat se debatám a prostřednictvím dialogů a studia hledat smysl a dojít k vlastní životní filozofii.

Během příštího roku se bude každopádně hodně komunikovat, navazovat kontakty se spoustou různých lidí, což nám může napomoci k větší mentální flexibilitě a schopnosti vidět věci z více úhlů pohledu.

Ale protože Jupiter není v Blížencích šťastný, má tendenci rozptylovat svou expanzivní energii do více směrů najednou. Možná budete mít tolik nápadů a věcí na práci, že nebudete vědět, kde začít. Vaše mysl se může pohybovat příliš rychle, přeskakovat mezi nápady a ztrácet se v detailech, takže ztratíte ze zřetele větší celek nebo hlubší význam. Můžete také častěji měnit názor nebo mít potíže se soustředěním, cítit se neklidní a zahlcení příliš velkým množstvím informací, což může vést až k vyhoření. Pokud toto pocítíte, doporučuji situaci rozdýchat a uzemnit se, to je vrátit se vědomě do těla. Pomoci vám může i to, že se budete soustředit vždy jen na jednu věc. Zpomalit a promyslet si věci, abyste mohli vidět skutečné souvislosti mezi nápady.

Dejte si pozor na bezduché a prázdné tlachání a klábosení a snažte se spíše nacházet smysluplné souvislosti, rozšiřovat své znalosti o světě a o sobě. To je možné pouze v případě, že dokážete přestat mluvit na dostatečně dlouhou dobu, abyste mohli naslouchat, co říkají ostatní.

Vyvarujte se také toho, že byste o velkých myšlenkách a plánech jen hovořili, snažte se plány a sliby dodržet a naplnit, uvést do praxe. 

S Jupiterem v Blížencích nastává velmi vhodná doba pro to, abyste se naučili nový jazyk, napsali knihu, založili blog nebo podcast, učili a inspirovali ostatní sdílením svých znalostí, do hloubky studovali nový předmět nebo si prostě jen pro zábavu přečetli další knihy.

Tento tranzit je skvělý pro všechny druhy psaní, stejně jako pro žurnalistiku a faktografickou literaturu. Mnoho spisovatelů mělo a má nativní Jupiter v Blížencích, jako například:

Jane Austen, Samuel Beckett, Lord Byron, Arthur C. Clarke, Charles Dickens, Arthur Conan Doyle (stvořitel Sherlocka Holmese měl Jupitera v Blížencích v 1. domě), Aldous Huxley, J. K. Rowling, Jerome K. Jerome, Heinrich Mann, u nás třeba Jaroslav Hašek, Rudolf Těsnohlídek, Ferdinand Peroutka.

I řada filozofů a zajímavých osobností mělo Jupitera v Blížencích, např. Jean Baudrillard, jehož post-strukturalistická práce inspirovala filmy Matrix, Arthur Schopenhauer, Alexander Graham Bell, vynálezce telefonu. Maria Montesorri, zakladatelka moderní pedagogiky.

A samozřejmě celá plejáda hereckých či s filmem spojovaných osobností – Jackie Chan, Liv Tyler, John Travolta, John Malkovitch, Charlie Sheen, Greta Garbo, Bud Spencer, Daniel Radcliffe, u nás např. Vladimír Menšík, Libuše Šafránková, Jan Kraus, Boris Hybner, Zdeněk Troška, Václav Vorlíček, Marie Poledňáková, Petr Vachler, …

 

V pokračování článku se podíváme na to, jaké nejvýznamnější aspekty bude Jupiter během pohybu v Blížencích navazovat a co to znamená, ohlédneme se do historie, co se dělo v minulosti během tranzitu Jupitera znamením Blíženců, a také na to, co a kde máte hledat ve svém osobním horoskopu.

Pokud vás už nyní zajímá, v jaké oblasti vašeho života Jupiter v následujících měsících bude procházet, a jak byste toho mohli konkrétně využít, obraťte se na mne a objednejte si osobní nebo on-line konzultaci.

Děkuji za přečtení 🙏❤️

Zdroje obrázků: Pixabay, NASA, ESA, CSA, STScI., wikimedia, wikimedia