V červenci 2024 nás čeká vzácné planetární zarovnání dvou planet, Marsu s Uranem, a stálice Algol ve znamení Býka. Zarovnáním je myšleno to, když se z pohledu pozorovatele na Zemi tato tři tělesa dostanou do zákrytu. K podobné konstelaci dochází jednou za život, pojďme se tedy podívat, jaká je její symbolika a možný význam.

Zarovnání Marsu s Uranem nastává přibližně každých 18 měsíců až 2 roky. Obvykle je toto období považováno za dny potenciálních sporů, hádek, rozrušení, poplachů, explozí, zkratů, unáhlených či spontánních rozhodnutí vedoucích k osvobození a vymanění z již neúnosné situace, období, kdy máme sklony více riskovat, což s sebou přináší větší riziko zranění, nehod a nechtěných překvapení.

Ve znamení Býka se tyto dvě planety setkaly naposledy 2. srpna 2022 a 20. ledna 2021, to ale proběhlo na jiných stupních Býka než nyní. Na obdobném stupni jako letos to bylo naposledy 1. března 1942. Mezitím žádné jiné setkání neproběhlo. Další setkání v Býku bude až v roce 2103.

K přesnému zarovnání Marsu s Uranem v Býku letos dojde v pondělí 15. července 2024 na 26°19´ tohoto zemského znamení.

Ve dnech kolem tohoto data můžeme pociťovat značné napětí, které se hromadí po dlouhou dobu a je potlačováno našimi normálními sociálními hranicemi a pravidly toho, co je vhodné nebo ne. To se může odehrávat na osobní i kolektivní rovině a možným důsledkem může být nějaká forma vygradování stávající situace a doprovodný chaos, který však následně umožní sestavení do nového, lépe fungujícího celku.

Spojení Mars – Uran neznamená vždy a pro každého jen potíže nebo narušení, ale nevyhnutelně to zvyšuje napětí.

Nicméně tentokrát, v červenci 2024, je výše popsaná konstelace o dost významnější. Nastane totiž téměř přesně na stupni, kde se aktuálně nachází i stálice Algol.

O co jde?

Mars v konjunkci s Uranem a zároveň v konjunkci se stálicí Algol je vzácné planetární uspořádání, které se vyskytuje jednou za život.

Je mimořádně významné i proto, že Algol byla starověkými astrology považována za nejstrašlivější stálici na nebesích.

Mars je chápán jako impulzivní, bojovná  a válečná planeta. Symbolizuje akci, rozhodnost, odvahu, ale také ukvapenost, agresivitu a hrubost.

Uran s 84letým cyklem symbolizuje nečekané události, překvapení, náhlé zvraty, zlomy a chaos, ale také osvobození, pokrok či moderní technologie.

Kombinace této trojice tedy naznačuje, že bychom mohli po celém světě sledovat či zažívat nějaké zásadní zprávy a události v duchu výše popsaných témat přibližně týden před a dva týdny po jejich přesném seřazení, ke kterému dojde v pondělí 15. července. 

Samotný Uran se s Algolem setká přesně až 20. července, ale Mars, působící jako aktivátor konstelace, přejde přes Uran právě již 15. července.

Období zhruba od 15. do 20. července může být tedy mimořádně intenzivní.

Sidney Hall - Urania's Mirror - Perseus

Algol 

Algol je poměrně kontroverzní stálice. (Pozn. Jako stálice označujeme hvězdy, jejichž pozice na nebi se z pohledu pozorovatele na Zemi mění jen velice pomalu). Aktuálně se nachází přibližně na 26°29´ znamení Býka.

Na nebi ji najdeme umístěnou v hlavě Medúzy, kterou drží v levé ruce hrdina Perseus ze stejnojmenného souhvězdí.

Často bývá označována jako zlověstná a v tradiční astrologii jsou jí přisuzovány ty nejhorší významy. 

Mytologické příběhy hovoří o démonické hvězdě, neboť představuje useknutou hlavu Medúzy z řeckého mýtu o hrdinovi Perseovi, jenž ji usekl Gorgoně Medúze mečem a s pomocí štítu, dary od bohyně Pallas Athény.

Algol je tedy spojována s různými druhy „ztráty hlavy“, ať už doslova nebo obrazně. Když se rozčílíme, „ztratíme“ naši hlavu.

Je spojována s násilím, krutostí a neštěstím.

Je ale třeba seznámit se s celým mýtem, ne jen vytrhnout z kontextu to, co se nám právě hodí, jak je v moderní době zvykem.

Medúza, jediná smrtelná z trojice krásných sester Gorgon, se jako zrůda nezrodila, ale byla v ni proměněna bohyní Pallas Athénou jako trest za to, že ji v chrámu této bohyně znásilnil (!!!) Poseidón. Netřeba zdůrazňovat, že řecké mýty jsou velice patriarchální, a že tady asi něco není v pořádku a situace nebude jen černobílá.

Místo vlasů měla hady a pouhý pohled na ni způsobil proměnu pozorovatele v kámen.

Perseus jí v souboji uťal hlavu, přičemž z jejího těla vyskočil obr Chrýsáor a okřídlený kůň Pégasos, který pomáhal dětem a chránil vše živé.

Pomocí useknuté hlavy Medúzy pak mytologický hrdina porazil své protivníky a zachránil tak svoji milovanou Andromedu.

Tedy jak vidíte, nic není jen černobílé a vše, co je považováno na první pohled za “zlé”, je zároveň i pro něco “dobré”.

Kdo chce, může Medúzu a tedy Algol vnímat jen jako čisté, démonické zlo a žít ve strachu, co její aktivace v následujících měsících přinese.

Ano, naposledy proběhlo setkání Mars – Uran – Algol v roce 1942, nicméně ostatní planetární konstelace byly tehdy jiné a více napěťové než nyní (do trojkonjunkce se tehdy připojil i „pán karmy“ Saturn).

Aktuálně proběhne setkání za příznivějších konstelací ostatních planet (sextil Slunce, sextil Neptun, trigon Pluto), což mne vede k naději, že projevy nebudou pouze destruktivní, ale v konečném důsledku povedou k větší rovnováze a uspořádání do lépe fungujícího celku.

Pokud totiž pochopíme celé poselství spojené se stálicí Algol, pak nemůžeme nevidět, že jde nejen o destruktivní, ale také o obrovskou, intenzivní tvůrčí (ženskou) sílu, která může od základů přetvořit náš svět. Jak na osobní, tak na kolektivní rovině. Záleží na tom, na co zaměřujeme pozornost a co svou pozorností a svým vnitřním nastavením posilujeme.

A tuto proměnu ostatně kolem sebe vidíme už nyní. Respektive minimálně její počátky.

Je možné, že právě teď je před námi nějaký obrat a je třeba přijmout, že starý svět, tak jak jsme ho znali, se rozpadá.

Nasvědčují tomu i další konstelace nadcházejících měsíců a let. Ale o tom vám povím jindy, buď tady, nebo na mých přednáškách.

Připomínám, že Uran se spojí s Algolem v následujících měsících celkem 3x.

První setkání v červenci 2024, spojené navíc s Marsem, bude nejintenzivnější a nejvýznamnější, ale i další termíny 16. října 2024 a 3. května 2025 je dobré mít v patrnosti. Témata zůstanou obdobná, jaká se zviditelní nyní.

Perseus Freeing Andromeda (1620). Oil on panel, 100 × 138.5 cm (39 × 54.5 in). Gemäldegalerie, Berlin

Co hledat ve vlastním horoskopu?

Pokud znáte svůj horoskop a zvládáte orientaci v něm, pak najděte znamení Býka – který dům (domy) obývá?

Tato oblast života pro vás bude nejvíce ovlivněna výše popsanou konstelací, i když přímo v Býku nemusíte mít žádné planety ani důležité body horoskopu.

Vzrůstající napětí a neklid již nejspíše pociťují ti z vás, kdo mají obsazený 26.° pevných znamení Býka, Lva, Štíra nebo Vodnáře, plus minus několik stupňů na obě strany. Můžete zde mít jak hlavní osy (Ascendent, Descendent, MC, IC), tak i některou z osobních planet, či další body a objekty horoskopu. 

Harmonické působení konstelace by mohli zažít ti, kdo máte obsazený 26.° Raka, Panny, Kozoroha  Ryb, opět plus minus několik stupňů na obě strany.

Téma, které se nyní zviditelní, se bude odvíjet nejen od dotčené planety, ale i od astrologického domu (domů), do něhož ve vašem horoskopu znamení Býka a zejména jeho 26.° spadá, resp. kam dopadnou aspekty této trojkonjunkce.

Pokud se ve svém horoskopu příliš neorientujete a rádi byste věděli, zda a jak se vás konkrétně tato konstelace dotkne, ráda se s vámi setkám nad vaším horoskopem, ať už osobně, nebo on-line.

Astrologická konzultace může být užitečná v mnoha životních situacích, zvláště když jste ve fázi hledání, na životní křižovatce, nebo když máte pocit, že můžete více využít svůj potenciál.

Na individuální konzultace se vždy důkladně připravuji a snažím se během nich co nejlépe zodpovědět všechny vaše dotazy.

Podrobné informace o průběhu a ceně mých astrologických služeb najdete zde.

Děkuji za přečtení 🙏❤️

Zdroje obrázků: Pixabay, wikimedia, wikimedia, wikimedia.