SUGESCE

NA POČÁTKU BYLO SLOVO...Nabízím možnost individuálního doporučení sugestivních nahrávek na míru podle vašich potřeb.


Opakovaným pravidelným poslechem nahrávek docílíte přepsání nevhodných programů a vzorců myšlení ve vašem podvědomí. Tyto vzorce často od raného dětství na nevědomé úrovni ovládají vaše bezprostřední reakce a jednání a vedou vás ke stále stejným výsledkům. Abyste dosáhli pozitivního pokroku, je vhodné změnit nastavení mysli žádaným směrem. Ideální a zcela nenáročnou metodou je poslech sugestivních nahrávek nejlépe vytvořených na míru, díky němuž přimějete vaše podvědomí reagovat v souladu s obsahem sugescí.

Důležité je poslouchat nahrávku denně minimálně po dobu 3 měsíců.


Doporučení:

1. Poslouchejte nahrávku v uvolněném stavu každý den před spaním či při probouzení, nejlépe za použití sluchátek.
2. Před poslechem se uvolněte prostřednictvím bráničního dýchání (dýchání do břicha).
3. Při poslechu v bdělém stavu si věty opakujte a zkuste je procítit, jako by se vše, co říkáte, už dělo. Pomocí vizualizace se účinek sugescí zvyšuje.MOŽNÉ TÉMATICKÉ OKRUHY SUGESTIVNÍCH NAHRÁVEK

POSÍLENÍ A OMLAZENÍ ORGANISMU

Nahrávka pro posílení imunity, nastartování ozdravných reakcí organismu, zlepšení funkce vnitřních orgánů, nový pohled na své tělo ...

ÚPRAVA STRAVOVACÍCH NÁVYKŮ, ŽIVOTNÍHO STYLU A HMOTNOSTI

Nahrávka pro zlepšení stravovacích návyků, úpravu životního stylu, podpora při úpravě hmotnosti ...

HOJNOST, BOHATSTVÍ A PROSPERITA

Nahrávka pro vytvoření ideálních podmínek k získání dostatku v každé oblasti života, odblokování zákazů hojnosti, posílení sebevědomí ...

SNADNÉ UČENÍ A POSÍLENÍ PAMĚTI

Nahrávka pro zlepšení schopnosti učit se, podpora paměťových schopností ...

POSÍLENÍ PSYCHICKÉ ODOLNOSTI A SEBEDŮVĚRY

Nahrávka pro zisk a upěvnění přesvědčení o vlastních schopnostech, posílení tvořivosti a odvahy ...

SEBELÁSKA, LÁSKA A PARTNERSTVÍ

Nahrávka pro posílení sebelásky, pro podporu při nalezení ideálního partnera ...


Máte zájem o zaslání odkazů na prověřené a spolehlivě fungující sugesce?

Napište mi, jaké podvědomé programy a přesvědčení vám nejvíce brání v plnohodnotném, radostném životě a já pro vás sestavím výběr nejvhodnějších nahrávek a doporučení.

Odkazy zasílám formou emailu, cena za doporučení nahrávek nejlépe se hodících právě pro vás je 199 Kč.